• Trang chủ
  • 3- Mô Hình dạy học : Xếp hình Voi con
Tải về

- Tên chi tiết : Xếp hình Voi con

- Kích thước : 96 x 74 x 4 mm

- Thời gian in : 1h50 phút

- Vật liệu in    : Nhựa PLA (màu)

-
 Lưu ý         : 


Các tin khác

Trở về trang trước